Doorbraak in CAO-conflict Geusseltbad

Doorbraak in CAO-conflict Geusseltbad

In het CAO-conflict rond het Geusseltbad is er een doorbraak bereikt na een lange avond politiek onderhandelen. Die scherpe onderhandelingen werden met een ferme handdruk tussen de hoofdrolspelers wethouder Hubert Mackus en raadslid Kitty Nuyts bezegeld.

Zomer
De dreiging dat het Geusseltbad de hele zomer gesloten is vanwege stakingen lijkt van de baan. De FNV heeft zich al lyrisch uitgelaten over het bereikte resultaat.

Gezamenlijk
Mackus en Nuyts schreven – met hulp van directeur Karolien Leonard, die tevens verantwoordelijk is voor de stichting waar het zwembadpersoneel in valt – uiteindelijk gezamenlijk aan een motie. Ze schreven gisteravond een mooi stukje politieke geschiedenis.

Spanning
Na weken van staken door het Geusseltpersoneel bouwde de politieke spanning zich dinsdag gedurende de loop van de dag op. Na de politieke bespreking in eerste termijn, leek er voor een motie van raadslid Kitty Nuyts om 35 medewerkers van het Geusseltbad over te hevelen van de zwembad-CAO naar de betere gemeente-CAO geen meerderheid in de raad.

Verontwaardiging
Dit tot grote verontwaardiging op de publieke tribune, van waar enkele stakers de discussie volgden. De stakers kondigden meteen daarna in de wandelgangen aan dat het zwembad de hele zomer dicht zou blijven, “totdat ze zwart op wit een toezegging zouden krijgen over veel betere arbeidsvoorwaarden.” De FNV liet weten dat ze de hele zomer de stakingskas zou openen voor de stakers.

Hete zomer
Met de berichtgeving daarover in de media dreigde het conflict voor een hete zomer in Maastricht te gaan zorgen. Het CAO-conflict leek uit te draaien op een prestigeslag.

Lenigheid
Zowel verantwoordelijk wethouder Hubert Mackus alsook Kitty Nuyts zelf dreigden even met lege handen te blijven staan. De politieke lenigheid van Mackus en ook het politieke instinct van Nuyts zorgden op het allerlaatste nippertje voor een gezamenlijke doorbraak.

Doorbraak
Een doorbraak waarbij iedereen zijn overwinning kan claimen. Mackus’ rode lijn was duidelijk: hij wilde per se niet de 35 medewerkers naar de gemeente-CAO over laten gaan. Met name omdat de beloning voor onregelmatig werk dan volledig uit de bocht zou vliegen. Dan zouden de zwembadmedewerkers in één keer de best betaalde ambtenaren worden, omdat ze heel veel in uren werken die voor ‘normale’ ambtenaren als onregelmatig kwalificeren.

Wil
Mackus lenigheid bestond erin dat hij zowel in inhoudelijke stappen die hij zette als ook in het taalgebruik duidelijk maakte dat hij bereid was maximaal de zwembad-medewerkers tegemoet te komen. Mackus straalt altijd de wil uit om ook bij grote tegenstellingen een goed compromis te vinden.

Ruil
Nuyts liet deze keer net op tijd de eis van overheveling naar de gemeente-CAO vallen in de onderhandeling met Mackus. In ruil daarvoor haalde ze veel binnen.

Terugwerkend
Het college moet terug naar de onderhandelingstafel; binnen de zwembad-CAO moet de basis-verloning van de zwembadmedewerkers significant verbeteren waardoor deze aansluit bij de gemeente-CAO; de verhoging van de verloning gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024. Dat was de kern.

Toezeggingen
Mackus had al toegezegd om zich sterk te maken voor een eindejaarsbonus van 8,6% voor de zwembadmedewerkers. En volgens Nuyts zit bij die gelijke beloning ook een IKB, een Individueel Keuze Budget van 17,5% voor de zwembadmedewerkers. Voorts had Mackus ook al geregeld dat een deel van de medewerkers een schaal extra zou krijgen.

Opluchting na de stemming vanwege het bereikte succes voor zowel Hubert Mackus als Kitty Nuyts.

Gebrand
Het was voor de aanwezigen in de raadszaal overduidelijk dat zowel Mackus als Nuyts erop gebrand waren er samen uit te komen en blij waren met hun resultaat. Een ruime meerderheid in de gemeenteraad schaarde zich vrij snel daarna uiteindelijk achter deze motie.

FNV
Het resultaat dat nu voorligt kan ook door de FNV als een grote overwinning gecommuniceerd worden. De bond had al eerder laten doorschemeren dat de ruimte voor onderhandeling in de onregelmatigheidstoeslag zat.

Leeuwin
Nuyts kreeg van de FNV-bestuurder grote complimenten: “Het is duidelijk dat jij een voorbeeld bent voor jouw collega’s in de raad, met de moed en kracht van een leeuwin die vecht voor idealen. Jouw vermogen om standvastig te blijven, zelfs wanneer de situatie moeilijk wordt, verdient grote lof. Ik ben dankbaar voor de kans om jou te leren kennen en ik koester een diep respect voor jouw werk en de principes die jij hooghoudt. Dank voor jouw onvermoeibare inspanningen!”

Artikel uit: https://www.denieuwestermaastricht.nl/doorbraak-in-cao-conflict-geusseltbad/