Liberale Partij Maastricht wil meer deel uitmaken bij excursies en evenementen van College

Liberale Partij Maastricht wil meer deel uitmaken bij excursies en evenementen van College

Bij alle grote evenementen in de stad worden relaties van de stad uitgenodigd, maar worden de eigen gemeenteraadsleden stelselmatig genegeerd. En als het college zelf op reis gaat om te netwerken, wordt de raad ook nooit meegenomen. Raadslid Kitty Nuyts van de Liberale Partij Maastricht roept de burgemeester op daar zo spoedig mogelijk een eind aan te maken.

Lege huls
Nuyts: “We worden als raad ook “het hoogste bestuursorgaan” genoemd. Welnu, komt het respectvol over als u het “hoogste orgaan” steeds van belangrijke zaken in de stad uitsluit? Die titel, zo mogen we wel stellen, is in Maastricht inmiddels een lege huls.” Nuyts verwijst naar evenementen als bijvoorbeeld de Amstel Gold Race, de Rieu-concerten, de Tefaf, Preuvenemint, beurzen in het Mecc, waar telkens provinciale en landelijke politici worden uitgenodigd, maar de raad dus niet. Over Rieu: “zelfs Caroline van de Plas en haar moeder werden uitgenodigd.”

Atmosfeer
Nuyts brief aan het stadsbestuur verhaalt van een rijk verleden en een schrale actualiteit. “Elk jaar  werden er bijeenkomsten georganiseerd waar de gemeenteraden en colleges van Aken , Luik en Maastricht zich troffen. Ook hebben we gezamenlijk Hamburg, het Eiffelgebied, Valenciennes, Luik, Aken, Leuven, Brussel, Antwerpen, Den Haag, Amsterdam en steden in Limburg bezocht in verband met projecten. Dat was een veel positievere en creatievere atmosfeer om  als raad te functioneren. Dat alles is verloren gegaan.”

Kennis
Nuyts: “In de vorige twee periodes is door dit alles een streep gezet, zeer ten nadele van de raad en dus van de stad. Daardoor zijn onze kennis, ervaringen, contacten en netwerken,  inspiratie verschraald.  De raad, het hoogste bestuursorgaan werd min of meer naar de achtergrond gebonjourd.”

Concurrenten
Volgens Nuyts kunnen gezamenlijke raadsbezoeken de onderlinge sfeer verbeteren in de raad, maar ook die tussen raad en college. Daar is veel behoefte aan. Nuyts: “En zelfs nu proef je bij het college nog dat ze liefst op zich zelf gefocust blijven, alsof we concurrenten zijn. Echter de wij-zij versie levert de stad niet de beste bestuur op dat zij verdient!”

Megafeest
Zo steekt ook een megafeest dat recent voor de gemeente-ambtenaren is gegeven. “Het hele theater werd afgehuurd, eten, drinken en muziek. De ambtenaren (we gunnen ze het van harte!), college en zelfs onze griffie werden uitgenodigd, alleen de raad niet. We wisten zelfs van niets van dit megafeest, dat hoorden we pas achteraf via via. Onze fractie had in december een kerstborrel willen organiseren voor de raad, om ook eens wat gezelligs te doen voor de raad,  maar die heeft u ontraden omdat u zich afvroeg of deze wel rendement zou opleveren. Omdat de raad zelf geen budget heeft voor activiteiten – zoals het college voor haar activiteiten, reizen, en bezoeken gewoon uit de algemene middelen put – moest de kerstborrel bij Veer Mestreech afgelast worden. Het was dus dubbel gênant toen we er achter kwamen dat er een paar weken later een megafeest in het theater plaatsvond,  waarvoor kosten noch moeite werden bespaard, en de raad een sobere kerstborrel van ca 250 euro niet eens gegund werd.”