3. Ondernemersklimaat

Visitekaartje: leefbare evenementen

Evenementen zijn belangrijk voor de economie van onze stad. Maar we streven een balans na tussen de woonfunctie in de binnenstad en de evenementen. Een vitale binnenstad is geen verlaten binnenstad maar een bewoonde binnenstad. Een vlucht van gezinnen uit de stad moet vermeden worden.
.
De evenementen dienen kwalitatief op niveau te zijn en reputatieversterkend op
de belangrijkste locaties zoals op het Vrijthof de markt en het OLV plein. De Liberale Partij Maastricht wil niet van onze mooie historische binnenstad wordt omgetoverd tot een Disney aan de Maas omtovert. Spreiding van evenementen over diverse pleinen kan nog beter. Handhaven van de 60 dagennorm op het Vrijthof. De evenementen die maar een bepaald gedeelte van de Vrijthof beslaan, vallen niet onder de 60 dagen norm. Deze kleine evenementen kunnen ook veel geluidsoverlast veroorzaken. We zijn van mening dat deze vorm van ontduiken aan banden moet worden gelegd. Omdat de toegestane hoge geluidswaarden niet alleen de leefbaarheid voor de bewoners aantasten maar ook schade aan de gezondheid dient het toegestane geluidsniveau van evenementen op Vrijthof en markt etc. teruggebracht te worden van 95 DB naar 85 DB en daarop zou beter gehandhaafd moeten worden.
>

.
De binnenstadbewoners worden zo de stad uitgejaagd
terwijl we de woonfunctie willen koesteren. Harde geluidsevenementen verjagen terrasbezoekers. Bewoners en toeristen genieten ook van een leeg Vrijthof. Maar de kwaliteit van deze openbare ruimte is sterk achteruitgegaan. Het dek van het Vrijthof dient vernieuwd te worden en de fietsen- en scooterstallingen dienen niet meer prominent aan de rand van het Vrijthof gesitueerd te worden om de mooie aanblik van het plein te herstellen. De straat om het Vrijthof dient met kinderkopjes aangelegd te worden, net als de aangrenz-ende straten, om het niveau van de openbare ruimte te verbeteren. Ook zou, net als op het plein in Wyck, het straatmeubilair in de vorm van mooie gietijzeren banken en prullenmanden, voor een kwalitatief betere uitstraling kunnen zorgen in de rest van de binnenstad. De Liberale Partij Maastricht zorgde al voor de bloembakken rondom de lantaarnpalen.

.
Hoe zorgt de Liberale Partij Maastricht voor leefbaarheid van de binnenstad?
a. Toezicht op kwaliteit evenementen en handhaving 60 dagen norm voor het Vrijthof.
b. Verlaag en handhaaf op de geluidsnorm naar 85 DB, dan is het aangenamer
vertoeven in de binnenstad en op de terrassen.
c. Evalueer per kwartaal met de binnenstadbewoners hoe zij de leefbaarheid in de
binnenstad ervaren.
d. Organiseer regelmatig overleg met bewoners, gemeente en horeca.
e. Investeer in de aankleding van de openbare ruimte van het Vrijthof, de markt en
andere pleinen.
f. Verleg de fietsen- en scooterstalling op het vrijthof en vermijd de rommelige
armoedige aanblik hiervan, ook op de markt.

Standpunt 1:

Standpunt 2:

Standpunt 4:

Standpunt 5:

Standpunt 6:

Standpunt 7:

Standpunt 8:

Standpunt 9:

Datum
Categorie
standpunten