Vragen en antwoorden EU milieurecht – windmolenparken

Vragen en antwoorden EU milieurecht – windmolenparken

Lees onze vragen over toepassen van het EU milieurecht bij de besluitvorming over milieuprojecten zoals windmolenparken in België en Maastricht:
.
document liberale partij maastricht

Lees de antwoorden van de gemeente Maastricht op onze vragen:
.
document liberale partij maastricht