Bouwplannen en aan welke kant staat het college?

Bouwplannen en aan welke kant staat het college?

Juli 2023

Beste mensen,

De Liberale Partij Maastricht staat altijd achter de bewoners in de buurten. Meestal gaat het over bouwplannen die slecht passen in de buurten. In Maastricht is dat aan de lopende band aan de orde. De Liberale Partij Maastricht helpt de bewoners dan zoveel mogelijk door vragen aan het college te stellen, moties in te dienen. Zo heeft de Liberale Partij Maastricht een motie meer betaalbare woningen gemaakt die unaniem werd aangenomen. Die motie gaat er over dat projectontwikkelaren voortaan 60% in de betaalbare klassen koop en huur moet bouwen, 40% mag voor de zeer welgestelden zijn. Ook gelden minimale afmetingen. Want we willen niet dat er dan kippenhokken worden gebouwd in de betaalbare klasse om toch zoveel mogelijk winst te behalen.

Dat speelt nu bij het Calvarienplan in de Abstraat. Hier zie je heel duidelijk dat het college de slippendrage is van de ontwikkelaars.

Eerst werd het plan afgewezen omdat er veel te veel appartementen in werden getekend, naderhand werd dat aantal gewoon verhoogd en werd het plan in tweeën geknipt, alsof niemand dat door zou hebben. De wethouder keurde dat plan goe, waarna wij De Liberale Partij Maastricht, in de pen klommen omdat onze motie werd gepareerd en niet uitgevoerd. Teveel appartementen die veel te klein waren. De rechtbank hield de gemeente aan haar motie. Teveel appartementen die te klein waren dus het aantal moest minder. En u gelooft het niet, nee werkelijk dit is te gek voor woorden de wethouder gaat tegen het vonnis van de Rechtbank in! En schaart zich achter de project ontwikkelaar ???????????? Waar is de rechtsorde

Saillant detail: er loopt nu een hoger beroep tegen de vergunning die de wethouder toch heeft afgegeven voor het te hoge aantal appartementen die indruisen tegen het bestemmingsplan en onze motie omdat ze piepklein zijn, tegen het besluit van de motie in. De Liberale Partij Maastricht gaat hier natuurlijk mee aan de slag, want onze motie mag niet van tafel geschoven worden omdat de projectontwikkelaar geen genoegen wenst te nemen met minder winst. Parkeren is ook zo’n ellende. Omdat er in de stad zoveel bijgebouwd wordt en tamelijk hoog, wordt het parkeerprobleem en verkeersdrukte een groot probleem, waar de wethouder zich helemaal niets van aantrekt. Dat is ook aan de hand bij Calvarienberg, de Dokter Bakstraat, de Sint Bernardsstraat etc.

De parkeernorm die werkt allang niet meer, omdat er zoveel wordt bijgebouwd. Het regent dan ook klachten bij ons binnen. De gemeente zegt bv bij het bouwplan op het Sappiterrein Landbouwbelang dat de mensen die daar komen te wonen, maar geen auto moeten hebben… De Boschstraat/ Maagdendries loopt al helemaal vast qua verkeer, dus als een wethouder maar doorstoomt en geen acht slaat op de problemen die het volbouwen veroorzaken dan wordt de stad nog meer onleefbaar op sommige flessenhals locaties. We kregen ook heel veel klachten over het oude PTTgebouw in de Sint Bernardustraat waar heel veel studentenappartementen worden gebouwd. Dat de bewoners geluidsoverlast, overlast van fietseneolithicum en parkeerproblemen aangeven, daar stapt de wethouder gewoon overheen. U merkt het al: burgerparticipatie in Maastricht is een lege huls.

Burgerparticipatie op bouwplannen daar wil het college niets van weten, dat is een verplichte hobbel die ze moet nemen Er zijn mensen die vrolijk meedoen aan burgerparticipatie projecten waarbij cadeautjes worden uitgedeeld, geld voor leuke dingen in de buurten. Wij vinden dat wel leuk voor de mensen, maar het is een afleidingsmanoeuvre voor alle ellende die het college qua bouwplannen in de buurten veroorzaakt door constant, ja constant de bezwaren van de buurten te negeren.

Ook de uitbreiding van het Kruisherenhote, u wilt het niet weten wat daar staat te gebeuren. Vervallen van parkeerplaats en een torenhoog gebouw dat boven de appartementen aan het herdenkingsplein en de bestaande woningen uitkomt, zodat de mensen daar inkijk hebben in hun hele woning en tuinen, zonlicht en daglicht wordt ontnomen, alles moet wijken voor de projectontwikkelaar en dit geval de toeristen, omdat de belangen van de bewoner 0,0 gewicht in de schaal legt.

Nu horen we dat Sint Servatius van plan is de Ravelijn – enige overbleven woonschool in Nederland- te slopen, eens kijken of de gemeente ook deze bewoners, die er heel graag wonen, in de steek laat. Waarschijnlijk zal Sint Servatius ook daar hoogbouw plannen, ook daar wordt dan het gebied onde topspanning gezet qua leefmilieu en verkeersdrukte en parkeerproblemen. In elk geval zien we dat het qua bouwen en de leefbaarheid ram de verkeerde kant op gaat, omdat burgerparticipatie een lege huls is, de naam klopt ook niet, pure misleiding. De naam zou eigenlijk moeten veranderen in Burger-weet-wat-je-te-wachten-staat. Maar we zijn benieuwd. Benieuwd naar welke plannen nog gerealiseerd kunnen worden en welke volgorde het college kiest om te ontwikkelen I.v.m. de stikstofruimte en de Psas.

Kitty Nuyts fractievoorzitter