Successen Liberale Partij Maastricht

Liberale Partij Maastricht zorgt voor hondenbelasting verlaging van 1/4.
Categorie: belastingen
.

document liberale partij maastricht

Liberale Partij Maastricht’s motie externe inhuur bespaart de stad 2 mln
Categorie: besparing op grote projecten
.

document liberale partij maastricht

Liberale Partij Maastricht redt speeltuintjes voor kinderen, skatebaan JFK brug en fitnesstoestellen.
Categorie: openbare sport- en speelvoorzieningen

Klik hier voor het filmpje van RTV Maastricht

.

document liberale partij maastricht

Liberale Partij Maastricht’s motie meer betaalbare woningen raadsbreed gesteund en het beleid wordt aangericht op betaalbare woningen te realiseren.
Categorie: Betaalbare huisvesting
.

document liberale partij maastricht

Liberale Partij Maastricht’s motie stekker uit shared service centrum bespaart de stad 3 – 5 mln en ict-ambtenaren worden niet naar Heerlen verplaatst.
Categorie: Besparing op grote projecten
.

document liberale partij maastricht

Liberale Partij Maastricht verfilmt fouten in Noorderburgtracé en bespaart de stad 2 mln
Categorie: Besparing op grote projecten
.

Liberale Partij Maastricht’s motie centraal vuurwerk aan de Maas evenement levert toezegging burgemeester op dit mogelijk te maken
Categorie: Evenementen
.

document liberale partij maastricht

Spionage Affaire Maastricht: lees conclusie Liberale Partij Maastricht
Categorie: Streven naar integer bestuur en transparantie
.

document liberale partij maastricht

Liberale Partij Maastricht organiseert raadsdebat met burgers over leefbaarheid. Opkomst 70 burgers. Hier ziet u de bijdragen van de deelnemers.
Categorie: Leefbaarheid in de stad en wonen

document liberale partij maastricht

Lanakerveld: Liberale Partij Maastricht vecht voor behoud van Lanakerveld middels motie Geen landbouwgrond opofferen voor zonnepanelen.
Categorie: Natuur en Milieu en werkgelegenheid
.

document liberale partij maastricht

Liberale Partij Maastricht wil implemenatie zonneladder om landbouwgrond en natuur te ontzien bij aanleg zonnepanelenvelden en windmolens en dient motie in
Categorie: Natuur en Milieu en werkgelegenheid
.

document liberale partij maastricht

Liberale Partij Maastricht wil hanteren WHO Normen Luchtkwaliteit en dient motie in
Categorie: Natuur en Milieu en werkgelegenheid
.

document liberale partij maastricht

Liberale Partij Maastricht wil dat Maastricht een landbouwvisie ontwikkelt om landbouwgrond te beschermen
Categorie: Natuur en Milieu en werkgelegenheid
.

document liberale partij maastricht

Liberale Partij Maastricht zorgt voor convenant om bedrijfsterrein Boscherveld 10 jaar langer te behouden en redt het bestaan van 60 bedrijven en 300 arbeidsplaatsen, daarna worden verplaatsingskosten vergoed en nieuwe locaties aangeboden. De gemeente wilde de bedrijven slechts de grondprijs uitkeren. Wij staken daar een stokje voor.
Categorie: Economie en werkgelegenheid

document liberale partij maastricht

Motie Financiële Onderbouwing Coalitieakkoord
Categorie: Financien
.

document liberale partij maastricht

Motie Continuering buurtbrökken Pottenberg & Malpertuis
Categorie: Sociaal
.

document liberale partij maastricht

Amendement Woonprogrammering Studentenhuisvesting
Categorie: Huisvesting
.

document liberale partij maastricht

Verkiezingen 2014
Categorie: Verkiezingen
.

document liberale partij maastricht