Interview met Liberale Partij Maastricht

Interview met Liberale Partij Maastricht

Interview in City Magazine Maastricht

We ontmoeten Kitty Nuyts op een plek waar ze zich thuis voelt; in het gemeentehuis. Daar vertelt Kitty over haar eerste acties bij aanvang van de Coronatijd: “Onze prioriteit lag bij de Maastrichtse ondernemers, het personeel in de zorg en de meest kwetsbaren.”

“Het was mijn wens om de weekmarkten door te laten gaan, natuurlijk met in achtneming van alle veiligheidsmaatregelen,” zegt Kitty. “Dat is gelukt en samen met Vivianne Heijnen ben ik bij de kramen op de Markt en het Vrijthof gaan kijken. We hebben de marktmensen een hart onder de riem gestoken, leuke foto’s gemaakt en die op Facebook geplaatst, om zo de mensen uit te nodigen de weekmarkt te bezoeken. Ook ben ik bij ondernemers langs gegaan en heb een serie gemaakt: ‘U heeft de groeten van …’ Ik maakte foto’s waarop ze zwaaiend achter de toonbank staan. Dat leverde hen extra bestellingen op en ook werd hun winkel weer door klanten bezocht. Het werd op prijs gesteld dat je een praatje kwam maken en open stond voor hun vragen.” Maar Kitty heeft nog meer gedaan: “Toen bleek dat er te weinig beschermingsmateriaal was voor zorgpersoneel, heb ik aan het college gevraagd om mee te helpen. Dat leverde ruim zeventienduizend mondkapjes op.” Kitty heeft een groot hart voor kwetsbare mensen: “Ik heb voor mensen die huisdieren bezitt en maar in geldnood zaten, diervoeder gesponsord. Ook heb ik een telefoon-carrousel in het leven geroepen: Ik heb een oproep gedaan om eenzame ouderen op te bellen. We maakten een praatje, beurden de mensen op en zongen zelfs oude Maastrichtse liedjes met ze aan de telefoon.”

LAAGDREMPELIG EN DAADKRACHTIG

De Liberale Partij Maastricht is laagdrempelig en makkelijk bereikbaar. “Als mensen en zelfs instanties niet meer weten hoe ze verder kunnen, vragen ze ons vaak om hulp.” Dit is wat de Liberale Partij Maastricht volgens Kitty onderscheidt van de andere partijen: “Als je de LPM inschakelt, wordt het probleem aangepakt en het proces tot het einde bewaakt. We zijn daadkrachtig. Daarnaast is strategisch inzicht en het hebben van een visie een grote kracht van ons. Net zoals een uitgebreide dossierkennis en het kunnen leggen van verbanden tussen de verschillende dossiers en beleidsterreinen. Kortom, wij hebben inzicht in alles wat er in de gemeente gebeurt. Daardoor kunnen we snel schakelen en politiek sturen. Wij zijn resultaatgericht en willen successen binnenhalen,” zegt Kitty enthousiast. “We willen verantwoorde uitgaven van het belastinggeld, wij zijn niet voor prestige projecten. Nut en noodzaak telt, dus ook geen tramproject. We kijken kritisch naar het stadsbestuur in het belang van de burger.”

GROTE LIBERALE PARTIJ MAASTRICHT-SUCCESSEN

“En door die successen binnen te halen,” gaat Kitt y verder, heeft de Liberale Partij Maastricht de stad al miljoenen bespaard. Zo heb ik door het maken van een convenant het behoud van zestig bedrijven op bedrijventerrein Bosscherveld met tien jaar kunnen verlengen. De gemeente wilde deze bedrijven namelijk binnen een jaar laten vertrekken, omdat ze ooit aan het Noorderbrugtracé zouden beginnen. Hierdoor heb ik een enorme kapitaalvernietiging en verlies van banen kunnen voorkomen. Doordat wij in een vroeg stadium de fouten in het Noorderbrugtracé hebben gefilmd, heeft de gemeente op ons advies het plan aangepast en daardoor circa twee miljoen bespaard. Het Shared Service Centrum was in onze ogen een project dat de stad niets zou opleveren, en dat onze ICT-ambtenaren dwong om naar Heerlen te verhuizen. Daarom hebben wij een motie ingediend om de stekker uit dit project te trekken, met succes. Weer vijf miljoen bespaard. De betreffende ambtenaren zijn me toen om de hals gevlogen. En als het college naar onze fractie had geluisterd, was de stekker al in 2007 uit het tramproject getrokken. Wij toonden toen al aan dat de Wilhelminabrug te zwak is voor een tram, maar de wethouder wilde er niets van weten.” Een ander project waar Kitty nog graag iets over wil zeggen is het zonnepanelen-project op Oud Caberg: “Offer geen landbouwgrond op voor zonnepanelen. Landbouwgrond Lanakerveld biedt voedsel voor vijftienduizend gezinnen. Ik stelde in 2017 aan wethouder Krabbedam voor: plaats zonnepanelen op het Belvedèrestort en andere vervuilde terreinen zoals het Trega- en Zinkwitterrein, maar blijf van onze landbouwgrond af. Hij gaat er nu mee aan de slag, dus weer een succes van deze partij voor Maastricht, maar helaas heeft hij Lanakerveld niet gespaard.” Kitt y heeft zich ook sterk gemaakt voor kleinere zaken, zoals de bloemen aan de lantaarnpalen in de stad.

https://citymagazinemaastricht.nl/liberale-partij-maastricht/