Is sorry zeggen genoeg voor het college?

Is sorry zeggen genoeg voor het college?

Afgelopen week hebben we het zoveelste rekenkamerrapport behandeld in de gemeenteraad. Dit maal ging het over het Shared service centrum, een gemeenschappelijke regeling die Maastricht zogenaamd voordelen zou opleveren als stad. Het werd een flop. De Liberale Partij Maastricht heeft – omdat ze van knopen doorhakken houdt – een motie ingediend om de stekker uit het shared service centrum te trekken, die de wethouder succesvol heeft uitgevoerd. We hebben er dus voor gezorgd dat we de burgers 5 mln bespaard hebben, anders waren we nu nog in dat shared service centrum.
.
Wij zijn wars van het gehang en gedraal in geldverslindende projecten waar je beter niet aan had kunnen beginnen. In het begin hebben we de bussiness case goed door gerekend dus onze controlerende taak hebben we goed uitgevoerd, wat je niet kunt zeggen van de meeste partijen. We zagen dat die bussiness case helemaal niet klopte en hebben tegen gestemd. De gemeenteraad blijft ook hangen in haar foute gedrag. Ze controleert namelijk niet of niet goed, gaat te klakkeloos met alles accoord en als het kalf dan verdronken is dan blijft ze niets anders over dan de Rekenkamer een onderzoek te laten doen. Dus beste mensen dat kost jullie bergen met geld. nauwelijks controle door de partijen, mislukte geldverslindende projecten die ze accorderen, rekenkamerrapporten en een sorry van het college.
.
Stem op de Liberale Partij Maastricht want wij rekenen alles door en onze leidraad is een reële bussiness case, nut en noodzaak voor het project..
.