Middenzaal versus Bonbonnière

Middenzaal versus Bonbonnière

De Liberale Partij Maastricht wil dat de Bonbonnière in haar oude luister wordt hersteld en dat daar de amateurkunst, kleine toneel- en muziekgezelschappen, de operaklas en het conservatorium kan optreden.
Is dat mogelijk?

Ja.

De coalitie heeft ooit het plan opgevat om een Middenzaal te ontwikkelen in het theater voor het Symphonieorkest. Op het moment dat zo iets opgenomen wordt in een coalitieaccoord heeft men nog geen flauw idee, welke beren er op de weg kunnen lopen. Het kwam er op neer dat het Symphonieorkest nu in de Theresiakerk zit.

 

Toen delen van het plafond van de Bonbonnière naar beneden vielen, gaf de wethouder aan dat er iets moest gebeuren. Over dat “iets” verschillen de meningen van de Liberale Partij Maastricht en de wethouder.Jaren geleden heeft de Elisabeth Strouvenstichting aangeboden om de Bonbonnière helemaal in haar oude luister te herstellen. Dat ging niet door omdat de toenmalige wethouder van cultuur totaal geen notie van de betekenis van dit unieke stuk historisch cultuur erfgoed en wees het aanbod van de hand. Wij hebben dat pas jaren erna gehoord welke blunder deze wethouder toen maakte.

 

De situatie van de Bonbonnière is als volgt:
De gemeente is eigenaar, Heineken is erfpachter.
Heineken wil de Bonbonnière opknappen zoals in de erfpachtovereenkomst staat, maar wil daarna af van de erfpacht. En de gemeente weigert de erfpacht te ontbinden, ook al laat Heineken de Bonbonnière dan heel goed achter. Maar de gemeente wil de verantwoordelijkheid niet meerval de Bonbonnière. Als je kijkt naar het dramatisch onkundig vastgoedbeleid van het college, dan zie je dat ze veel nieuwe gebouwen hebben overgenomen, laten bouwen waar ze de boot mee zijn ingegaan. Zoals de Timmerfabriek 50 mln, Ainsi 20 mln etc Dat mocht niet boeien, maar het laten opknappen van een uniek stuk erfgoed heeft geen belangstelling.
Op het moment dat het college welwillend zou staan tegen het herstel van de Bonbonnière zou in de eerste plaats Heineken zijn contractuele verplichtingen nakomen, maar ook de Elisabeth Strouvenstichting weer mee doen.

 

Terug naar de Middenzaal…..
Deze staat dus in het coalitieaccoord vermeld, dus hij zal en moet er komen.
Toen de Liberale Partij Maastricht vroeg: wie gaat er dan gebruik van maken?Was het antwoord: dat is een goede vraag.
Inmiddels is 15 mln gereserveerd voor de Middenzaal. Maar er rijzen gigantische problemen. De ruimte in het theater is te klein, dus moet het ING pand worden aangekocht, wat dat gaat kosten weet de gemeenteraad niet. Laden en lossen kan ook niet, dus worden er gewoon twee panden aangekocht voor het laden en lossen Statenstraat 9 en 11. Wat dat kost weten we niet. Inmiddels is het project al 2 ton duurder. 15,2 mln.
Toen de Liberale Partij Maastricht vroeg is er een limiet ? Werd nee gezegd.
Wij schatten dat we richting 20 mln gaan, en van dat bedrag had de Bonbonnière opgeknapt kunnen worden, of eerder voor veel minder omdat Heineken en de Elisabeth Strouvenstichting ook van de partij zouden zijn.
De wethouder is vol van een vastgoedontwikkelingsplan van de Bonbonnière met peperdure appartementen en een vleugje cultuur.
Want u begrijpt wel als boven het podium de appartementen worden gebouwd dat niet meer veel mogelijk is.
En u begrijpt natuurlijk wel dat als de Middenzaal er eenmaal is dat er geen concurrentie van de Bonbonnière wordt geduld. Het laat me denken aan de Geusseltzwembad. De dag dat het Geusseltbad open ging, stond de bulldozer klaar om Dousberg af te breken.