Liberale Partij Maastricht wil regie terug over uitgaven gemeente

Liberale Partij Maastricht wil regie terug over uitgaven gemeente

De Liberale Partij Maastricht wil dat de gemeenteraad inspraak krijgt wanneer het college van plan is te schuiven met geld binnen bepaalde taakvelden. Nu kan het stadsbestuur dat zonder toestemming van de diverse partijen.

Dat gebeurde bijvoorbeeld recent bij cultuur, waarbij geld dat gereserveerd stond voor de Bonbonniere drie jaar lang wordt overgeheveld naar de financieel krap zittende Nederlandse Dansdagen.

 

100.000 euro of meer
Gewenste overhevelingen van 100.000 euro of meer moeten wat raadslid Kitty Nuyts betreft worden voorgelegd aan de raad. Daarmee komt de controletaak van de raad veel meer tot haar recht, aldus Nuyts. Eerder deed MAASTRICHT van NU ook al een dergelijk voorstel. Alleen die partij wenst inspraak bij bedragen van 150.000 euro of meer.

Jaarlijkse begroting
De Liberale Partij Maastricht is verder ook niet te spreken over het feit dat er meteen voor drie jaar geld overgeheveld wordt, terwijl de raad telkens per jaar een begroting moet goedkeuren.