Persbericht Liberale Partij Maastricht inzake claim 23 mln tramproject

Persbericht Liberale Partij Maastricht inzake claim 23 mln tramproject

Persbericht Liberale Partij Maastricht inzake claim 23 mln tramproject
In het verleden heeft de Liberale Partij Maastricht een debat georganiseerd plus twee moties (juli 2021 en februari 2022 ) ingediend met de opdracht aan wethouder Krabbendam met het oog op de nieuwe situatie van de komst van de electrische bus i.p.v. de tram om met ons ministerie te onderhandelen of wij het toegekende rijksgeld voor de tram konden inzetten voor een electrisch bustraject. Redenen waren de mislukte aanbesteding met slechts één inschrijver, kostenstijging van het project met ca 50 mln, en het feit dat Vlaams minister voortvarend onderzoeken liet doen naar de “trambus” een OV middel, dat zij al had ingezet op de andere twee spartacus-trajecten. De wethouder weigerde gehoor te geven aan onze oproep maar stuurde in de plaats brieven aan de Vlaams minister waarvan de toonzetting de euregionale verhoudingen op scherp zette.
.

.
De nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college zijn nu aan zet!
Wij zijn van mening dat de afwikkeling van het tramproject een zaak is voor de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college, niet voor een vertrekkend wethouder. Zij moeten gezamenlijk dit project financieel afwikkelen en met de Vlaams minister hierover consensus bereiken. Nu gebeurt de afwikkeling achter de rug van de gemeenteraad en het nieuwe college om en wordt de nieuwe wethouder van dit dossier in een moeilijke positie gebracht. We keuren deze handelswijze sterk af. We hadden met een nieuwe wethouder die nog nooit portefeuillehouder was van dit dossier, graag een nieuwe start willen maken. Nieuwe poppetjes op het ganzenbord kunnen vaak een wereld van verschil maken. Wij zijn dan ook ronduit verbaasd over het bericht in de media dat de wethouder een claim van ca 23 mln heeft neergelegd bij de Minister, terwijl we van niets weten en ook niet hoe de wethouder aan dat bedrag komt.
.
We willen af van de gecreëerde vete tussen een vertrekkend wethouder en de Vlaams minister
Ondertussen is er een vete ontstaan die de stad niets heeft opgeleverd en daar willen wij vanaf. We kunnen hier op een redelijke manier uitkomen. Alleen moeten we dat met een frisse kijk kunnen doen en niet met een erfenis die een vertrekkend wethouder nog vlak voor zijn afscheid creëert. Het levert ons niets op en zeker de burger niet. De Liberale Partij Maastricht heeft meermaals middels moties en in een debat opgeroepen om de Euregionale verhoudingen te herstellen, we hopen dat dit in de nieuwe periode lukt.
.
De Liberale Partij Maastricht is opgelucht dat er een einde is gekomen aan het tramproject, een kostbaar prestige project dat niet eens van station tot station kon geraken vanwege de Wilhelminabrug. De electrische bus kan dat wel en is niet alleen flexibel in te zetten maar ook nog eens veel goedkoper.
.
Laten we niet vergeten dat het Maastrichts college haar handen niet in onschuld wast. De spoorbrug was zeker mogelijk geweest als OV-traject van station tot station alhoewel het college dat ontkende. En lang vóórdat we met het tramproject startten was de lightrail die toen gepland was, en die veel lichter is dan de tram, door ingenieurs die de wethouder toen had geraadpleegd al als technisch onmogelijk bevonden, waardoor deze lightrail geruisloos achter de coulissen een stille dood stierf. De gemeenteraad hoorde er nooit meer iets van. En jaren later werd de gemeenteraad wijs gemaakt dat de veel zwaardere tram geen obstakel was voor de zwakke Wilhelminabrug. Uit onderzoek in 2014 op instigatie van de Liberale Partij Maastricht bleek dat de brug te zwak was en dat er een nieuwe brug gebouwd moest worden van 40-60 mln, een budget dat ver boven het gevoteerde budget kwam. Dat de Vlamingen nu voor een electrische bus kiezen die wèl van station tot station geraakt, mag nooit een reden zijn om zo hoog op te spelen tegen de Vlaamse minister, gezien onze eigen blunders. Ook het gros van de Maastrichtse bevolking die de tram nooit zag zitten en dit puur als een prestigeproject beschouwt is opgelucht dat er een einde komt aan deze hele farce, al heeft het de belasting betaler veel geld gekost (door toedoen van ons college). College laat daarom eindelijk eens het gezonde verstand regeren en niet de wrok, om dit tramproject financieel goed af te wikkelen en de komst van de electrische bus te kunnen realiseren. Er is genoeg tijd en geld verspild. Ga met de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college op een positieve wijze aan de slag.
.
Maastricht 27 mei 2022
Liberale Partij Maastricht, fractievoorzitter Kitty Nuyts
.
Lees ook eens dit bericht van RTV Maastricht: Geen gesprek over snelbus i.p.v. sneltram Maastricht – Hasselt

.