Tramdebat verpest sfeer

Tramdebat verpest sfeer

Tramdebat verpest sfeer

Over de sneltram naar Hasselt wordt vertrouwelijk gedebatteerd. De oppositie is daar op tegen. Ze vindt de sfeer nu op een dieptepunt beland. Wat is er toch aan de hand in de Maastrichtse politiek? We kunnen maar blijven schrijven over (gebrek aan) openbaarheid, de wijze van vergaderen en onderling wantrouwen.

Oude rotten in het vak weten niet wat ze meemaken. Tiny Meese zegt dat ze tegenwoordig met buikpijn en hartkloppingen naar vergaderingen gaat, Kitty Nuyts mist al langer de sfeer van ‘samen de schouders eronder zetten’, Manon Fokke hekelt dat de coalitie vlucht in besloten klankbordgroepen en ateliersessies. De PvdA mijdt ze principieel.

Ondertussen bezweert het stadsbestuur dat in principe ‘alles openbaar’ is. Alleen al dat perspectief-verschil spreekt boekdelen.

Bij het debat over het vertrek van wethouder Jim Janssen en gemeentesecretaris Ruud Kleijnen voelde de oppositie zich overvallen door nieuwe spelregels. Ze beklaagt zich over het de kop indrukken van interrupties en het niet beantwoorden van vragen, terwijl de twee opgestapten de schuld kregen zonder zich te kunnen verdedigen.

Dat was begin april, en het past in het beeld van een uiterst defensief ingesteld gezelschap van burgemeester en wethouders sinds de discussie over de spionageaffaire, twee jaar geleden. Wat de vraag oproept: macht of argumenten?

Een nieuwe kans op betere verhoudingen is het debat over de sneltram Hasselt-Maastricht. Vanuit België lekte in april uit dat de aanbesteding mogelijk 58 miljoen duurder uitvalt. Wethouder Gert-Jan Krabbendam beroept zich op de vertrouwelijkheid van de procedure. Pas toen de Vlaamse minister Lydia Peeters citeerde uit een boze brief uit Maastricht besloot hij die openbaar te maken.

Die brief is een splijtzwam. In Vlaanderen hekelen ze de ‘arrogante’ toon ervan, Krabbendam ergert zich aan het Vlaamse getreuzel en gelek. Bij zo veel wantrouwen aan beide landsgrenzen lijkt een politieke discussie in Maastricht wel het minste.

Met name GroenLinks, de partij van Krabbendam, verdedigt de sneltram te vuur en te zwaard. ‘Het stoppen van het project zou bizar zijn, het afblazen van de verbetering van het openbaar vervoer voor zo’ 30 tot 40 jaar.’ Het presidium besloot donderdag tot een raadsdebat, maar vertrouwelijk. De beslissende stem kwam van de fractievoorzitter van Senioren Partij. Per app. „Door een misverstand zat ik als enige thuis achter de computer,” zegt John Steijns.

Ondanks coalitie-eenheid, hier lijkt de Senioren Partij zwevende. „We zijn geschrokken van de berichten in De Limburger en willen het over de tram hebben; de stad moet fors bezuinigen.”

De terughoudende wethouder Krabbendam steekt schril af tegen de openbare discussies in het Vlaams Parlement. Het stoort Manon Fokke enorm. „Ons tramdebat hoeft maar één minuut vertrouwelijk te zijn, namelijk het antwoord op de vraag of de aanbesteding financieel echt uit de bocht vliegt, de rest is openbaar.”

Wat ook nog steekt, is dat bij beide overleggen van het presidium zowel wethouder Krabbendam als ambtenaar Guid Bartholomée aanschoven. In het duale stelsel, de scheiding tussen gemeenteraad en stadsbestuur, is dat niet gebruikelijk.

Het toont aan hoe groot de belangen rond het sneltramdossier zijn en hoe fors de politieke spanning. Begin juni is het provinciehuis het decor voor een ongetwijfeld ‘heet’ raadsdebat, uitgerekend in de feestzaal.

Zonder de inwoners van Maastricht als getuige.
.
Bekijk dit filmpje met meer tekst en uitleg over het tramproject: