Verkiezingskrant Maastricht

Verkiezingskrant Maastricht


.
Het was een succesvolle periode voor de Liberale Partij Maastricht want we hebben veel voor u bereikt. Maar liefst 8 van onze moties werden aangenomen en uitgevoerd.
.
We veranderden het terughoudend woonbeleid met onze motie ‘Meer betaalbare woningen’ in een actief beleid, met als eerste resultaat: ca. 800 nieuwe woningen op het Tregaterrein. We bespaarden de stad 5 mln. door de stekker uit het prestigeproject Shared Service Centrum te trekken en we hebben voorkomen dat onze ict ambtenaren naar Heerlen moesten verkassen. 2 mln. voor inhuur extern personeel zetten we om in vaste banen en we redden de speeltuintjes van een bezuiniging. Komende periode zetten we in op:
.
Leefbare stad
We vinden het belangrijk dat ’s nachts mensen kunnen slapen en dat overlastsituaties, fietsensalami en de verloedering in de stad flink aangepakt wordt. Daarom zetten we in op meer handhaving en meer budget. Groei kan niet zondermeer het motto zijn: meer toeristen, verdubbeling aantal studenten, meer verkeer: een leefbare stad vereist balans! Studentencampussen aan de rand van de stad. Meer betaalbare woningen. Wij willen voor u, onze kinderen meer betaalbare woningen. Tregaterrein GEEN MEGALOODS maar woningen!.
.
Stekker uit tramproject en kiezen voor de bus!
.
Wekelijks ophalen van restzak, plastic en 1x per jaar grof vuil en welzijn
Centrale vuurwerkshow organiseren om vuurwerk uit de wijken te halen en dieren te ontlasten. Afschaffing hondenbelasting.
.
De Maastrichtenaar weer op een prominente plaats in ons beleid
Het college hanteert een doelgroepenbeleid maar de gewone Maastrichtenaar komt in geen enkele nota meer voor. Dat is nadelig. Veel Maastrichtenaren voelen zich niet meer thuis in hun eigen stad en haken af. Daarom moeten ze weer op een prominente plaats in het beleid zodat het college zich ook voor deze mensen hard maakt!
.
Historisch erfgoed
1500 monumenten en slechts 4 ton budget, dus meer budget voor restauratie van ons erfgoed!
.
Groene Stad en speelplezier
We willen een mooie openbare ruimte met veel bomen en planten en mooi aangelegde rotondes en plantsoenen. Dus meer geld voor onderhoud van de openbare ruimte. Daarnaast willen we voldoende speeltuintjes, sporttoestellen en skatebanen.
.
Realistische en betaalbare energietransitie
Zonnepanelen horen op daken en niet op kostbare landbouwgrond zoals het Lanakerveld, want landbouwgrond verschaft ons voedsel. Wij steunen de boeren! Overstap naar vernieuwbare energie moet trager vanwege knelpunten, zoals overbelast stroomnetwerk, nieuwe afvalberg, zonder miljarden subsidie en oude bronnen als steenkool, gas en olie lukt het niet. We moet dus zorgen dat energie op de lange termijn betaalbaar en voorradig blijft voor onze burger.