Ontlast de buurten van vuurwerk door een centraal vuurwerk evenement aan de Maas

Ontlast de buurten van vuurwerk door een centraal vuurwerk evenement aan de Maas

Onze motie: ontlast de buurten van vuurwerk door een centraal vuurwerk evenement aan de Maas. Beter voor mens en dier!
.
De Liberale Partij Maastricht wilt de wijken ontlasten van knallend vuurwerk.
Voor ouderen, zieken, kinderen en dieren die bang zijn voor vuurwerk is dit geen prettige tijd. Wij komen daarom met een centraal vuurwerk evenement.
.
Lees hier onze motie
.
vuurwerk aan de Maas
.

De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 17 december 2019.
.
Constaterende dat:

☆  Veel mensen – volwassenen, kleine kinderen, zieken, ouderen – en dieren jaar in, jaar uit, veel last ervaren van vuurwerk met oud op nieuw;
☆  De vraag om hier iets aan te doen, zich elk jaar weer herhaalt;
☆  Het noodzakelijk is dat er iets gedaan moet worden om deze overlast voor deze mensen en dieren te verminderen. Overwegende dat:
☆  Het belangrijk is een aanvang te maken met het ontlasten van mensen en dieren die bang zijn voor knallend vuurwerk;
☆  De overlast in de wijken al voor een deel verminderd zou kunnen worden als de gemeente een siervuurwerk evenement aan de Maas zou organiseren, waar mensen kunnen samenkomen, onder het genot van een hapje en een drankje om samen het nieuwe jaar in te luiden;
☆  Dit evenement een positieve bijdrage kan leveren voor haar burgers en de stad.
☆  Het daarnaast van belang is om op vuurwerk voor de officiële “afsteekuren” te handhaven om de overlast gedurende de aanloopdagen van “Oud en Nieuw” zoveel mogelijk te beperken.

.
BESLUIT: Het college op te dragen:

☆  Volgend jaar met oud op nieuw (2020-2021) een siervuurwerkevenement aan de Maas te organiseren en hieraan bekendheid te geven.
☆  Dit evenement te evalueren met de raad.

.
Lees meer over dit onderwerp en de vragen en/of
standpunten van Liberale Partij Maastricht:
.
document liberale partij maastricht