Motie Liberale Partij Maastricht Betaalbare woningen

Motie Liberale Partij Maastricht Betaalbare woningen

De toelichting op de motie Betaalbare Woningen:

.
De Liberale Partij Maastricht krijgt bijna wekelijks verzoeken van mensen om te helpen aan een betaalbare woning. Ik los veel op samen met de wethouder en de bouwverenigingen.
.
Elk jaar kaart ik dat probleem aan bij de behandeling van de woonprogrammering. Dan kan er niets aan gedaan worden. We zien dat er steeds meer gebouwd wordt voor de topsalarissen. Hoge fronten huizen van 7,5 ton. Amby 9 ton. Sint Gerlachus huren voor ouderen van €1200,-, als de gemeente haar grond aan een projectontwikkelaar verkoopt dan is het ook voor de grote beurs en studenten. Maar waar blijven onze eigen bevolking die een gewoon salaris heeft, mensen met de smalle beurs, mensen die bv hun baan hebben verloren, of in scheiding liggen, onze kinderen die pas beginnen en noodgedwongen dan maar thuis moeten blijven wonen? Waar staan die in onze nota’s? Nergens worden zij benoemd. Ook zij moeten geholpen worden, we moeten heb niet vergeten!
Dus ik heb bij de prebegroting een motie gemaakt en daarvan zeiden veel partijen van dat ze het een goede motie vonden en dat ze problematiek van woningnood erkenden. De wethouder heeft toen aangegeven dat de motie iets gewijzigd zou moeten worden en bood mij ambtelijke bijstand aan.
Ik heb die motie toen aangehouden en met de ambtenaren om tafel gaan zitten.
Ze gaven me aan dat het sturen op meer betaalbare woningen via een doelgroepen verordening geregeld kan worden.
Dus hebben we daar een passage aan gewijd en in het dictum opgenomen.
.
Dus als de partijen in de Raad begaan zijn met al die mensen die in nood zitten omdat ze een betaalbare woning nodig hebben, maar niet kunnen krijgen, dan hoop ik dat ze die motie gewoon steunen. Niet om de Liberale Partij Maastricht, maar om onze bevolking.
Want daar doen we het per slot van rekening toch voor?
Als lokale partij komen de belangen van onze bevolking op de eerste plaats.
De Liberale Partij Maastricht zet zich daar elke dag weer opnieuw voor in. Gewoon omdat de mensen ons aan het hart gaan.
,
Namens de Liberale Partij Maastricht, Kitty Nuyts (fractievoorzitter) tel. 043-3434908
.
Deze motie is 8 december 2021 unaniem door de raad aangenomen.
.

,.
Lees hier de volledige motie:

.
document liberale partij maastricht