6. Dier en welzijn

Hart voor dierenwelzijn: in woord & daad

Steeds meer mensen worden zich bewust van het feit dat er slecht met dieren wordt omgegaan. Veel mensen hebben ook zelf een huisdier of houden gewoon van dieren. Mensen willen dat politiek vertaald zien en terecht! Ook dieren hebben rechten. Sinds het oprichten van onze partij is dierenwelzijn een speerpunt geweest en dat zal altijd zo blijven. Helaas blijft dit thema actueel.
.
Dierenmishandeling, zwerfdieren, veetransporten, megastallen en de branden waarin ze massaal omkomen, handel in dieren, bontkwekerijen. Het is nog altijd aan de orde van de dag. Wij vinden wij het belangrijk om de mensen bewust te blijven maken van het dierenleed. Hiertoe organiseren we jaarlijks een vreedzame manifestatie voor de rechten van het dier, anti-dierproeven en een anti-bont demonstratie.
>

.
De Liberale Partij Maastricht is een lokale partij en zet zich ook in voor een goed lokaal dierenbeleid. Dat is heel belangrijk, want dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen. We hebben een plicht om zwerfdieren een goed onderkomen te bieden en te zorgen dat het aantal zwerfdieren op straat niet vermeerdert. We willen dat zwerfdieren weer een goed tehuis krijgen en bij voorkeur door een lokaal dierenasiel. Inmiddels zijn er veel particuliere initiatieven ontstaan die de zwerf- of afstandsdieren opvangen die de dierenbescherming vanuit Noord Limburg niet meer opvangt. Wij vinden dat deze initiatieven financieel door de gemeente ondersteund dienen te worden omdat ze een aandeel van de wettelijke taak voor haar rekening neemt.
.
De rol van al het dieren-vervoer (zwerfdier/aangereden dier/wild) zien wij bij de Dierenambulance Zuid liggen. Een asiel dat in Noord Limburg ligt, is zeer onpraktisch en vanwege de grote afstand ook geen diervriendelijke oplossing. De Liberale Partij Maastricht functioneert inmiddels als een soort meldpunt voor zaken op gemeentelijk niveau en kaart zaken bij het college aan die mislopen op het gebied van dierenwelzijn. Dierenwelzijn dient een prominentere plaats te krijgen in de stad Maastricht. De gang van zaken rondom de afgevoerde herten van ons hertenpark betreuren we uiteraard. Dit had nooit kunnen plaatsvinden als het dierenwelzijn die prominente plaats in de stad Maastricht had, die wij voor ogen hebben. Er is dus nog veel werk aan de winkel. Met uw steun kunnen wij het dierenwelzijn verbeteren.
.
Hoe doet de Liberale Partij Maastricht dat?
a. We zijn vóór een dierenasiel in Maastricht en steunen Dierenambulance Zuid.
b. Dierenambulance Zuid dient ingezet te worden en rechtstreeks door de gemeente vergoed te worden voor het ophalen zwerfdieren en wild.
c. Door te zorgen dat ook particuliere initiatieven m.b.t. zwerfdieren door de gemeente óók ondersteund te worden. De hulp is direct, zonder dat er kosten in rekening worden gebracht voor managersfuncties en dure gebouwen.
d. Door onze lobby bij het college om zaken die misgaan op gebied van dierenwelzijn op te lossen en meldingen van burgers serieus te nemen.

Standpunt 1:

Standpunt 2:

Standpunt 4:

Standpunt 5:

Standpunt 6:

Standpunt 7:

Standpunt 8:

Standpunt 9:

Datum
Categorie
standpunten