7. Cultureel erfgoed

Eerbiedig cultureel erfgoed en ruimtelijke (natuur)kwaliteit

De Liberale Partij Maastricht is trots op het Maastrichtse historisch-cultureel erfgoed, de bijzondere Maastrichtse architectuur en het bijzonder karakter van de stedenbouw, natuur en landschap. Het historisch en cultureel erfgoed dient beschermd en be-houden te worden. Er moet geïnvesteerd worden in monumenten en overig cultureel erfgoed. Behoud is belangrijk voor de bewoners van de stad en bevordert het toerisme.
.

>
Afgelopen jaren is de ruimtelijke en natuurlijke kwaliteit van Maastricht en de zorg daarvoor onder druk komen te staan. Diverse keren heeft het college getracht historische zaken te laten verdwijnen of af te breken (plan fietstunnel door stadsmuur). Wij hebben een zeer waardevolle historische boekencollectie in de Centre Céramique gehuisvest die het college van de hand wil doen. Een mooi Natuurhistorisch Museum dat het college wilde sluiten. Deze sluiting heeft de Liberale Partij Maastricht tot nu toe weten te voorkomen. Dit betekent dat wij extra alert zijn en meteen actie ondernemen zodra er plannen zijn die in de richting wijzen.
.
De Hoge Fronten worden veel te traag hersteld waardoor grote stukken muur naar beneden vallen. Ook dient de gemeente een veel actievere rol te spelen op het gebied van de stedenbouw, de hedendaagse architectuur en het behoud van natuur en landschap.
>
Hoe doet de Liberale Partij Maastricht dat?
a. De Liberale Partij Maastricht heeft de strijd tegen het gat in stadsmuur gewonnen.
b. De sluiting van het Natuur-historische museum heeft de Liberale Partij Maastricht al meer dan 10 jaar voorkomen en ze blijft zich voor het behoud van dit museum inzetten.
c. De Liberale Partij Maastricht strijdt voor het behoud van Limburgencia, en onze waardevolle historische collectie boeken vanaf 1458 in het Centre Céramique.
d. Er moet voldoende geld vrij worden gemaakt voor de restauratie van Hoge en Lage Fronten.
e. De ontsluiting van het cultureel erfgoed dient meer te zijn dan alleen een digitale versie.
f. De Liberale Partij Maastricht zet zich in voor de komst van een historisch museum voor onze archeologie, ons cultureel erfgoed en onze stadsgeschiedenis.
g. Er dient meer te worden gedaan aan de sensibilisering van de Maastrichtse bevolking voor de ruimtelijke en natuurlijke kwaliteiten waar Maastricht zo rijk aan is.

Standpunt 1:

Standpunt 2:

Standpunt 4:

Standpunt 5:

Standpunt 6:

Standpunt 7:

Standpunt 8:

Standpunt 9:

Datum
Categorie
standpunten