9. Onderwijs

Faciliteer onderwijs: op niveau én in goede gebouwen

Niet alleen is goed onderwijs van belang, maar ook de gebouwen van de scholen dienen kwalitatief goed op orde te zijn. De Liberale Partij Maastricht vindt dat de Kennedyschool die al jaren wacht op adequate huisvesting, z.s.m. door de gemeente geholpen moet worden om de noodzakelijke gebouwaanpassingen te realiseren. Spreiding van scholen van middelbaar onderwijs aan beide kanten van de Maas. In Oost en in West.
>

.
De Limburgse vereniging van Middelbaar Onderwijs wil dit slechts aan een kant van de Maas). Zij dient hierover consensus te bereiken met de gemeenteraad. Invoeren van vakleerkrachten sport. Onderwijs dient een goede aansluiting te hebben met het bedrijfsleven. De gemeente dient inspanningen te verrichten opdat er vanuit de scholen een goede aansluiting komt met de arbeidsmarkt op het moment dat de leerlingen de school nog niet hebben verlaten. Het UWV kan hier een actieve rol spelen. Pas aan de slag gaan op het moment dat de schoolverlater een uitkering aanvraagt, is namelijk te laat. Belangrijk ook is dat scholen in en rondom, drugsvrij worden gemaakt.
.
Hoe doet de Liberale Partij Maastricht dat?
a. Voldoende geld vrijmaken voor de huisvesting van de Kennedyschool.
b. Voldoende geld reserveren om schoolgebouwen toekomstbestendig te maken.
c. Spreiding van de middelbare scholen over oost en west door LVO aan de afspraken te houden.
d. In gesprek gaan met scholen over de financiële gevolgen van het herinvoeren vakleerkrachten sport.
e. Scholen ambtelijk laten ondersteunen om vroegtijdig aansluiting te zoeken door leerlingen op de arbeidsmarkt.
f. Strenge controle op drugs in en rondom de scholen

Standpunt 1:

Standpunt 2:

Standpunt 4:

Standpunt 5:

Standpunt 6:

Standpunt 7:

Standpunt 8:

Standpunt 9:

Datum
Categorie
standpunten